Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför årsstämma 2016 i Camurus

04 februari 2016 | regulatoriska

Lund — 4 februari 2016 — Enligt den instruktion för valberedning i Camurus AB som antogs på extra bolagsstämma den 15 oktober 2015 ska valberedningen inför årsstämman 2016 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna den 31 december 2015 samt av styrelsens ordförande. Sedan valberedningen sammansättning fastställts meddelade Camurus idag att valberedningen inför årsstämman 2016 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 67 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation.

  • Per Sandberg, representerande Sandberg Development AB,
  • Jan Andersson, representerande Swedbank Robur Fonder,
  • Mikael Hanell, representerande Catella Fondförvaltning samt
  • Per Olof Wallström, styrelsens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 15 mars 2016.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Per Olof Wallström, styrelseordförande
Tel. +46 709 42 95 20
p.o.wallstrom@telia.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2016 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')