Pressmeddelande

Camurus och Ethypharm tecknar avtal för distribution av episil® i Frankrike

09 mars 2017

Lund, Sverige och Saint Cloud, Frankrike — 9 mars 2017 — Camurus AB och Ethypharm meddelar idag att de ingått ett avtal som ger Ethypharm ensamrätt till distribution av episil® munhålevätska i Frankrike. episil® är en innovativ behandling som ger smärtlindring vid oral mukosit, en begränsande biverkning vid många cancerbehandlingar, samt vid andra sår i munnen.

– Oral mukosit är en vanlig och mycket smärtsam biverkning hos patienter som genomgår cancerbehandling, säger Hugues Lecat, vd för Ethypharm. Väldigt få alternativ finns på marknaden och vi är glada att äntligen kunna erbjuda patienter och sjukvårdspersonal en innovativ och effektiv behandling.

– Med sin ställning inom specialiserad smärtvård i Frankrike utgör Ethypharm en värdefull expansion av vårt distributionsnätverk för episil® i Europa, säger Fredrik Tiberg, koncernchef och vd för Camurus. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att ge patienter som lider av oral mukosit tillgång till ett effektivt behandlingsalternativ.

Om oral mukosit
Oral mukosit är en vanlig biverkning vid behandling av cancer (cytostatika och strålning) och innebär smärtsamma sår och inflammation i munslemhinnan. Oral mukosit drabbar nästan alla patienter med huvud- och halscancer som behandlas med strålning, 30-75% av patienterna som behandlas med cytostatika, samt de flesta patienter som genomgår benmärgstransplantation. Oral mukosit orsakas av skador på DNA i munnens epitelceller, vilket leder till minskad förmåga till celldelning och påföljande celldöd. Symtomen varierar från smärta och obehag till att hindra patienter från att äta, svälja och tala. Vid oral mukosit krävs ofta sjukhusvård med behandling i form av rehydrering, smärtlindring med opiater och intravenös näringstillförsel. Patienter med skadad munslemhinna och reducerat immunförsvar från cytostatika och strålbehandling löper också större risk att få infektioner i munnen.

Om episil® munhålevätska
episil® munhålevätska är en unik och innovativ produkt för lokal behandling av smärta i samband med oral mukosit. episil® är en vätska baserad på formuleringsteknologin FluidCrystal® som skyddar den känsliga och skadade slemhinnan i munnen genom att den vid dosering bildar en tunn bioadhesiv film. Kliniska studier har visat att episil® effektivt lindrar smärta i munnen inom 5 minuter och i upp till 8 timmar. episil® munhålevätska är förpackad i en bekväm och lättanvänd pump i fickformat som är färdig att använda och hjälper patienterna att kunna genomgå cancerbehandling med bibehållen livskvalitet. episil® munhålevätska är CE-märkt som en klass 1 medicinteknisk produkt i Europa och registrerad som en 510k medicinteknisk produkt i USA.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se

Om Ethypharm
Ethypharm är ett europeiskt läkemedelsföretag med global täckning och en viktig aktör inom behandling för smärta och beroende. Ethypharm utvecklar och marknadsför även komplexa generikaläkemedel och viktiga mediciner som bidrar till minskade hälsovårdskostnader, framför allt inom akutmedicin och onkologi. Företaget har 1400 anställda med majoriteten i Europa och läkemedlen saluförs i mer än 50 olika länder. Deras ambition är att bli ledande i Europa inom behandling av smärta och beroende, samt att hjälpa patienter världen över att få tillgång till högkvalitativa och nödvändiga läkemedel till en rimlig kostnad. För mer information, se www.ethypharm.com.

Ytterligare information
Camurus
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel.  +46 46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com  

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel.  +46 70 853 72 92
ir@camurus.com

Ethypharm
Greta Guzman, Press and media relations
Tel.  +33 (0)1 4112 1720
presse@ethypharm.com   

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')