Pressmeddelande

Första gruppen har doserats med långtidsverkande treprostinilinjektion i klinisk fas 1-studie

21 december 2017

Lund — 21 december 2017 — Camurus (Nasdaq Stockholm; CAMX) meddelar idag att den första gruppen har behandlats i en öppen, doseskalerande fas 1-studie som utvärderar säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik efter singel- och upprepad dosering av CAM2043 (treprostinil FluidCrystal® injektionsdepå) i friska frivilliga.

CAM2043 utvecklas som en långtidsverkande subkutan depåformulering av treprostinil för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH). Kontinuerlig infusion av treprostinil är en etablerad och effektiv behandling av PAH, men innebär en rad olägenheter för patienterna. Behandlingen kräver bland annat en bärbar infusionspump och är förenad med biverkningar i form av svår smärta, och andra kraftiga reaktioner vid infusionsstället, samt risk för kateterrelaterade blodinfektioner och sepsis.

− CAM2043 utvecklas med avsikten att bli ett mer patientvänligt alternativ för behandling av PAH, där en enkel subkutan depåinjektion ger förlängd frisättning och terapeutiska blodnivåer av treprostinil under en veckas tid, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef för Camurus. Utökningen av vår kliniska pipeline med CAM2043 speglar vår ambition att ta fram nya och förbättrade behandlingar för patienter med svåra och kroniska sjukdomar och visar också på användbarheten och potentialen hos vår patenterade teknologiplattform FluidCrystal®.

Om pulmonell arteriell hypertension (PAH)
PAH är en ovanlig och allvarlig sjukdom som kännetecknas av ett förhöjt blodtryck i lungartärerna. Utan behandling fortskrider sjukdomen snabbt och det ökade kärlmotståndet i lungornas blodkärl och belastningen på höger hjärtkammare leder till hjärtsvikt och död, med en genomsnittlig överlevnad på 2,8 år efter diagnos. PAH drabbar mellan 6,6 och 26 vuxna människor per miljon, och uppskattningsvis 24 000 och 35 000 individer lever med diagnosen i USA respektive EU5 [1]. Det finns fem olika klasser av läkemedel som lindrar symptomen och fördröjer sjukdomsförloppet. För patienter med måttliga till svåra symptom utgör prostacyklinanaloger, bl. a. treprostinil, en viktig del av behandlingen.

Om CAM2043
CAM2043 är en ny långtidsverkande subkutan treprostinildepå, baserad på Camurus patenterade FluidCrystal®-teknologi, och utvecklas för behandling av 
pulmonell arteriell hypertension (PAH). Data från det nyligen slutförda prekliniska programmet visar att CAM2043 tolereras väl och ger en dos-proportionell plasmaexponering av treprostinil som kan anpassas inom intervallet för marknadsförda produkter. I en öppen fas 1-studie utvärderas säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik efter singel- respektive upprepad subkutan dosering av CAM2043 i friska frivilliga.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel.  +46 46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com 

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel.  +46 70 853 72 92
ir@camurus.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 08.00.

1. GlobalData, EpiCast Report: Pulmonary Arterial Hypertension, 2017

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')