Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Camurus

20 oktober 2017

Lund — 20 oktober 2017 — Enligt den instruktion för valberedning i Camurus AB som antogs på årsstämman den 3 maj 2016 ska valberedningen inför årsstämman utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna den 31 augusti samt av styrelsens ordförande. Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Camurus idag att valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 63 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation.

  • Per Sandberg, utsedd av Sandberg Development AB,
  • Max Mitteregger, utsedd av Gladiator
  • Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, samt
  • Per Olof Wallström, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.camurus.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2018.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Per Olof Wallström, styrelseordförande
Tel. +46 709 42 95 20
p.o.wallstrom@telia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 07:00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')