Pressmeddelande

Ändring av antalet aktier och röster i Camurus AB

29 juni 2018 | regulatoriska

Lund — 29 juni 2018 — Camurus AB (publ) (Nasdaq Stockholm: CAMX) meddelade idag att det totala antalet aktier i bolaget per den 29 juni 2018 uppgår till 38 381 486 aktier, motsvarande lika många röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av den riktade emission av 1 100 000 aktier till svenska och internationella investerar­e som offentliggjordes den 29 juni 2018.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Rein Piir, Investor Relations
Tel. 070 853 72 92
ir@camurus.com

Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 16.30 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')