Pressmeddelande

Camurus och Medison ingår kommersialiseringsavtal för CAM2038 i Israel

12 juni 2018

Lund — 12 juni 2018 — Camurus (Nasdaq STO, CAMX) och Medison Pharma Ltd. meddelade idag att de ingått ett exklusivt avtal om kommersialisering av Camurus långtidsverkande subkutana (SC) buprenorfindepåer (CAM2038) på den israeliska marknaden. CAM2038 utvecklas för behandling av individer med måttligt till svårt opioidberoende.

– Avtalet med Medison är ett viktigt steg i expansionen av vårt globala partnernätverk för CAM2038 och kan ge opioidberoende patienter i Israel tillgång till ett nytt och effektivt behandlingsalternativ, säger Fredrik Tiberg, vd och koncernchef, Camurus. Medison har en stark och framgångsrik kommersiell organisation i Israel, inriktad mot specialistläkemedel, och är en ideal partner för registrering och marknadsföring av CAM2038.

Under avtalet får Medison exklusiva rättigheter att kommersialisera CAM2038 för behandling av opioidberoende samt i förlängningen även kronisk smärta och andra möjliga indikationer. Medison kommer att ansvara för registrering av produkten i Israel.

− Vi är oerhört nöjda med avtalet och möjligheten att få samarbeta med Camurus, säger Meir Jakobsohn, grundare och vd för Medison Pharma. CAM2038 stärker vår psykiatri- och CNS-portfölj och bidrar till Medisons vision att ge patienter i Israel tillgång till nya och innovativa behandlingar.

− Den ökande förskrivningen av opioider i Israel samt risken för beroendeutveckling och missbruk kräver mer effektiva och säkra behandlingsalternativ, säger Dr. Matan Ofir, CNS Lead på Medison Ventures. CAM2038 kan komma att transformera behandlingen av opioidberoende genom att erbjuda snabb och långtidsverkande behandlingseffekt, flexibel dosering samt möjlighet till förbättrad behandlingsföljsamhet och livskvalitet för patienter.

Ansökningar om marknadsgodkännanden för CAM2038 läkemedelskandidater granskas för närvarande av läkemedelsmyndigheter i EU, Australien och USA.

Om CAM2038
CAM2038 omfattar två långtidsverkande läkemedelskandidater med buprenorfin för behandling av opioidberoende, som doseras subkutant en gång i veckan respektive en gång i månaden. Produkterna utvecklas i olika doser för individualiserad medicinsk behandling av opioidberoende som en del av en heltäckande behandlingsplan i kombination med samtalsterapi och psykosocialt stöd. Produkterna är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal vilket säkerställer korrekt dosering och minimerar risken för illegal spridning, felanvändning och oavsiktlig exponering mot minderåriga. CAM2038 har tidigare utvärderats i fem avslutade kliniska fas 1- och 2-studier, samt i en fas 3 registreringsgrundande och långtidssäkerhetsstudier.

CAM2038 har utformats som små subkutana injektioner med en maxvolym av cirka 0,6 ml (för den högsta dosen). Produkterna tillhandahålls i förfyllda sprutor med en tunn 23 gauge injektionsnål. CAM2038 är utvecklad för förvaring i rumstemperatur och utan krav på kyltransport. Inga blandningssteg eller konditionering i rumstemperatur behövs innan administrering.

CAM2038 utvecklas även för behandling av kronisk smärta.

Om Medison
Medison är Israels ledande bolag för marknadsföring av läkemedel och har exklusiva partnerskap med globala läkemedelsföretag, som t.ex. Amgen®, Biogen®, Ipsen®, Vertex® m.fl. Medison är speciellt anpassat att erbjuda en integrerad service till internationella bolag som önskar expandera sin närvaro på den israeliska marknaden. Medison driver även Medison Ventures, ett dedikerat forskningsteam med stark vetenskaplig och kommersiell bas. Medison Ventures leder ett scouting-program för sina partners, och är en aktiv investerar­e i life science-projekt inom läkemedelsutveckling och digital hälsa. För mer information, se www.medison.co.il.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, VP Business Development
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')