Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2019

16 oktober 2018 | regulatoriska

Lund — 16 oktober 2018 — Enligt den instruktion för valberedning i Camurus AB som antogs på Camurus årsstämma den 3 maj 2016, skall valberedningen bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna den 31 augusti samt av styrelsens ordförande. Sedan valberedningen fastställts meddelade Camurus idag att valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 60 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation:

  • Per Sandberg, utsedd av Sandberg Development AB,
  • Max Mitteregger, utsedd av Gladiator
  • Arne Lööw, Fjärde AP-fonden, samt
  • Per Olof Wallström, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.camurus.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 8 februari 2019.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Per Olof Wallström, styrelseordförande
Tel. 0709 42 95 20
p.o.wallstrom@telia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl. 07:00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')