Pressmeddelande

Camurus och Ra Pharma ingår licensavtal för långtidsverkande zilucoplan

16 juli 2019 | regulatoriska

Långtidsverkande FluidCrystal®-formulering av zilucoplan ger snabb och varaktig hämning av komplementprotein C5 i prekliniska studier och potential för dosering en gång i veckan

Lund och Cambridge, MA — 16 juli 2019 — Camurus AB (Nasdaq STO: CAMX) och Ra Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: RARX) meddelar idag att de ingått ett licensavtal för användning av Camurus FluidCrystal® injektionsdepå för att utveckla, tillverka och kommersialisera en långtidsverkande formulering av zilucoplan, Ra Pharmas hämmare av komplementprotein C5 som är under utveckling för behandling av flera allvarliga blod- och vävnadssjukdomar.

– Licensavtalet med Ra Pharma följer en framgångsrik utveckling och preklinisk utvärdering av en långtidsverkande FluidCrystal®-formulering av zilucoplan. Vi ser nu fram emot nästa fas i samarbetet och initieringen av kliniska studier av ytterligare en lovande läkemedelskandidat baserat på vår unika FluidCrystal®-teknologi, säger Fredrik Tiberg, vd & forskningschef på Camurus.

I prekliniska studier visade FluidCrystal®-formuleringen av zilucoplan en snabb och varaktig inhibering av komplementfaktor C5 under åtminstone sju dagar efter dosering.

– Ra arbetar för att ge patienter med allvarliga komplementfaktor-medierade sjukdomstillstånd tillgång till effektiva och förenklade behandlingsmetoder. FluidCrystal®-formuleringen av zilucoplan utnyttjar styrkan hos vår formulering för daglig dosering, och ger möjlighet till förlängd behandlingseffekt under sju dagar, utan behov av en intravenös initieringsdos, infusionsapparater eller vävnadsnedbrytande enzym, säger Doug Treco, Ph.D., vd och koncernchef för Ra Pharma.

– Lovande prekliniska resultat, möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning samt Camurus erfarenhet av utveckling i sen regulatorisk fas var övertygande skäl att addera FluidCrystal®-teknologin till vårt utvecklingsprogram av en nästa generations formulering av zilucoplan, fortsätter han.

Enligt avtalet erhåller Camurus en initial kontantersättning om 2 miljoner dollar, och är berättigad upp till 14,5 miljoner dollar i utvecklingsmilstolpes- och andra licensbetalningar, upp till 55 miljoner dollar i försäljningsrelaterade milstolpesbetalningar, samt en stegrande ensiffrig royalty på produktförsäljning relaterad till FluidCrystal®-formulering av zilucoplan.

Om zilucoplan
Ra Pharma utvecklar zilucoplan och zilucoplan långtidsverkande för behandling av myasthenia gravis (gMG), immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) och andra vävnads-baserade, komplementmedierade sjukdomar med stort medicinskt behov. Samtliga produktkandidaterna är framtagna för enkel, subkutan administrering. Zilucoplan är en syntetisk, makrocyklisk peptid som tagits fram med hjälp av Ra Pharmas patenterade teknik. Peptiden binder med hög affinitet till komplementproteinet C5 och blockerar därigenom dess klyvning till C5a och C5b och bildningen av det terminala komplementkomplexet C5b-9. Därigenom förhindras den okontrollerade terminala komplementaktiveringen som är orsak till flera allvarliga sjukdomstillstånd.  

Om FluidCrystal®
Camurus FluidCrystal®-injektionsdepå möjliggör kontrollerad frisättning av aktiva läkemedelsubstanser över längre tid - från dagar till månader - med en enda dosering. FluidCrystal®-teknologin erbjuder en patenterad lipidbaserad lösning som efter injektion omvandlas till en flytande kontrollerad och biologiskt nedbrytbar kristallin matris som snabbt och effektivt kapslar in och skyddar den aktiva substansen för att sedan långsamt frisätta den i takt med att depån successivt bryts ner i kroppen. FluidCrystal®-baserade produkter är färdiga att användas av patienten själv eller av sjukvårdspersonal utan tidskrävande och komplicerade beredningsprocedurer inför dosering. FluidCrystal®-teknologin har studerats i fler än 20 genomförda kliniska studier och är validerad genom godkännande av Buvidal® i EU och Australien samt tentativt godkännande av Brixadi™ i USA. FluidCrystal® är ett registrerat varumärke som tillhör Camurus AB. 

Om Ra Pharmaceuticals
Ra Pharmaceuticals är ett biomedicinskt bolag i klinisk fas med fokus på området för komplementbiologi, med fokus på att ta fram innovativa och lättillgängliga behandlingsmetoder till patienter med ovanliga sjukdomar. Bolaget upptäcker och utvecklar peptider och små molekyler i syfte att angripa nyckelkomponenter hos komplementsystemet. För mer information, se www.rapharma.com.  

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information

Camurus:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

Ra Pharmaceuticals, Inc.
Investors:
Ra Pharmaceuticals, Inc.
Natalie Wildenradt, +1 617-674-9874
nwildenradt@rapharma.com

Media:
Argot Partners
David Rosen, +1 212-600-1902
david.rosen@argotpartners.com

Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')