Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i Camurus

29 mars 2019 | regulatoriska

Lund 29 mars 2019Camurus har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen har resulterat i en förändring av antalet aktier och röster i Camurus enligt följande:

Före emissionen fanns sammanlagt 38 381 486 aktier i Camurus, motsvarande 38 381 486 röster. Antalet aktier och röster har genom emissionen ökat med 9 595 372 aktier och röster. Per den 29 mars 2019 finns det sammanlagt 47 976 858 aktier i Camurus, motsvarande 47 976 858 röster.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel.
046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

Informationen är sådan som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 08:00.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se. 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')