Pressmeddelande

Nytt datum för publicering av Camurus årsredovisning 2018

26 mars 2019

Lund 26 mars 2019Camurus (NASDAQ STO: CAMX) har uppdaterat sin finansiella kalender. Nytt datum för publicering av årsredovisningen för 2018 är den 15 april 2019. Årsstämman kommer som tidigare aviserats att hållas den 9 maj 2019.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se. 

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel.
046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 08:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')