Pressmeddelande

Buvidal® mot opioidberoende ingår i högkostnadsskyddet

14 maj 2020

Buvidal® ingår från den 15 maj 2020 i läkemedelsförmånerna1

- Subventionen gäller Buvidal vecko- och månadsdepå för behandling av opioidberoende i patienter från 16 års ålder2
 

Lund — 14 maj 2020 — Efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ingår Buvidal® (buprenorfin) injektionsvätska, depotlösning i den svenska läkemedelsförmånen. Buvidal är godkänt i EU för användning vid opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling av vuxna och ungdomar från 16 års ålder.– TLV:s beslut att Buvidal ingår i läkemedelssubventionen innebär att personer med opioidberoende får bättre tillgång till ett effektivt, långtidsverkande behandlingsalternativ som kan minska stigmat av behandling och öka livskvaliteten för patienter. Genom att Buvidal bara behöver ges en gång i veckan eller en gång i månaden, minskar behovet av frekventa klinikbesök för övervakad administrering, vilket kan frigöra viktiga vårdresurser och öka tillgången till LARO-behandling, säger Mikael Sandell, överläkare och medicinskt ansvarig vid PRIMA Maria, Stockholm.

– Resultatet av TLV:s hälsoekonomiska analys är glädjande och visar att Buvidal är kostnadsbesparande, också utan hänsyn taget till betydande förbättringar av behandlingsresultat, ökad patienttillfredsställelse, minskad behandlingsbörda och stigma. Eftersom Buvidal administreras av sjukvårdspersonal minimeras också risken för läkemedelsläckage, felanvändning och missbruk, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef, Camurus.

Buvidal är en långtidsverkande buprenorfinbehandling som en ges gång i veckan eller en gång i månaden i form av en subkutan injektion under huden. Buvidal har i kliniska studier visats effektivt att reducera användningen av otillåtna opioider, minska opioidabstinens och begär samt blockera upplevda opioideffekter.3-4 

Opioidberoende är en kronisk beroendesjukdom som i hög grad bidrar till arbetslöshet, kriminalitet, fängelsestraff, överföring av smittsamma sjukdomar, oavsiktliga överdoser och dödsfall. Standardbehandling är läkemedelsbehandling i kombination med psykosociala insatser.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Buvidal®
Buvidal (buprenorfin injektionsvätska, depålösning i förfylld spruta) har utvecklats för individualiserad behandling av opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Behandlingen är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 16 år och äldre. Buvidal har utformats för flexibel dosering och finns tillgänglig som veckodoser med styrkorna 8, 16, 24, och 32 mg, samt månadsdoser med styrkorna 64, 96, och 128 mg, vilket möjliggör individualiserad medicinsk behandling anpassad till patientens behov. Buvidal ska administreras av sjukvårdspersonal, vilket ökar behandlingsföljsamhet och minimerar risken för illegal spridning, felanvändning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

Buvidal är hittills lanserat i sju länder i EU och Australien.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Referenser

  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), beslut om Buvidal 14 maj 2020. https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2020-05-19-buvidal-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html
  2. Buvidal produktresumé, https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20170727000059&userType=2&docType=6&scrollPosition=0
  3. Lofwall MR, Walsh SL, Nunes EV, et al. Weekly and monthly subcutaneous buprenorphine depot formulations vs daily sublingual buprenorphine with naloxone for treatment of opioid use disorder: A randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2018; 178(6):764-773.
  4. Frost M, Bailey GL, Lintzeris N, et al. Longterm safety of a weekly and monthly subcutaneous buprenorphine depot (CAM2038) in the treatment of adult outpatients with opioid use disorder. Addiction. 2019; 114(8):1416-1426

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 17:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')