Pressmeddelande

Camurus delårsrapport andra kvartalet 2020

16 juli 2020 | regulatoriska

”Försäljningen av Buvidal® ökade för fjärde kvartalet i rad med över 50 procent”

Sammanfattning andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 80,9 (11,9) MSEK, en ökning om 579%
 • Produktförsäljningen var 75,8 (11,3) MSEK, en ökning om 568%
 • Produktförsäljningen ökade med 56% jämfört med föregående kvartal
 • Nettoomsättningen för januari till juni var 130,2 (30,4) MSEK, varav produktförsäljningen 124,4 (22,3) MSEK
 • Prognosen för produktförsäljning och omsättning höjdes för helåret 2020
 • Buvidal® tas upp i läkemedelsförmånerna i Sverige efter ett positivt TLV-beslut
 • Buvidal lanserades i Österrike efter en lagändring
 • Begäran om slutligt godkännande av Brixadi™ i USA lämnades in till FDA
 • FDA meddelade PDUFA-datum för slutligt godkännande av Brixadi till 1 dec. 2020
 • Ett skiljedomsförfarande inleddes i England där Camurus gör gällande att dess amerikanska partner Braeburn brutit mot licensavtalet från 2014
 • Positiva resultat från de kliniska studierna DEBUT och UNLOC-T presenterades vid den ledande beroendekonferensen CPDD Annual Meeting 2020
 • Camurus partner Rhythm annonserade positiva fas 2-resultat för setmelanotide FluidCrystal® veckodepå för behandling av sällsynta fetmasjukdomar

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Camurus genomförde en riktad emission om cirka 300 MSEK före emissionskostnader

Finansiell utsikt för 2020

 • Intäkter för helåret förväntas i intervallet 340–380 MSEK*, varav 310–340 MSEK i produktförsäljning. Rörelsekostnader förväntas i intervallet 570–610 MSEK.
  * exklusive milstolpesbetalningar relaterade till Brixadi™ i USA

Finansiell översikt andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättning 80,9 (11,9) MSEK
  - varav produktförsäljning 75,8 (11,3) MSEK
 • Rörelsekostnader 102,1 (120,1) MSEK
 • Rörelseresultat -23,3 (-109,8) MSEK.
 • Resultat för perioden -20,0 (-87,6) MSEK.
 • Resultat per aktie, -0,39 (-1,70) SEK före och efter utspädning.
 • Likvida medel 222,0 (283,1) MSEK.

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Under andra kvartalet fortsatte vi att leverera stark tillväxt på våra marknader i Europa och Australien vilket resulterade i en höjning av prognosen för produktförsäljning och omsättning för helåret 2020. Produktförsäljningen ökade med 56 procent jämfört med föregående kvartal, drivet av en stor efterfrågan och ökad tillgänglighet till behandling med Buvidal® för opioidberoende. Vi fick positivt beslut om pris- och ersättning för Buvidal i Sverige, en utökad förskrivarbas i Australien och en lagändring i Österrike som betydde att vi kunde påbörja lanseringen där under maj månad. En begäran om slutligt marknadsgodkännande av Brixadi™ i USA lämnades in till FDA och datum för beslut sattes till den 1 december 2020. Därutöver hölls ett rådgivande möte avseende registreringsansökan för Buvidal/CAM2038 mot kronisk smärta i EU och vår partner Rhythm fick positiva fas 2-data för setmelanotid FluidCrystal® veckodepå i patienter med grav fetmasjukdom.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/12773

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2020, klockan 07.00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')