Pressmeddelande

Camurus höjer utsikten för produktförsäljning och omsättning 2020

23 juni 2020 | regulatoriska

Lund — 23 juni 2020 — Camurus meddelar idag en reviderad utsikt för nettoomsättning och försäljning för helåret 2020. Prognosen för nettoomsättning höjs till 340–380 miljoner kronor från tidigare 290–330 miljoner kronor. Produktförsäljningen under 2020 väntas hamna i intervallet 310–340 miljoner kronor mot tidigare 240–280 miljoner kronor. Förbättringar drivs av ökande marknadsandelar för Buvidal® för behandling av opioidberoende i Europa och Australien.

Rörelsekostnaderna uppskattas fortsatt uppgå till 570–610 miljoner kronor (inklusive en avsättning för juridiska kostnader för det nyligen initierade skiljeförfarandet i England).

– Efter en försäljning av Buvidal som varit starkare än förväntat under första halvåret 2020 höjer vi prognosen för omsättning och produktförsäljning och förväntar oss en motsvarande förbättring av helårsresultatet, säger Fredrik Tiberg, vd och koncernchef för Camurus. Covid-19-pandemin har haft både positiv och negativ inverkan på verksamheten. Det har varit en katalysator för upptag i kliniker med erfarenhet av Buvidal, men har också begränsat tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal och därigenom fördröjt patientupptaget på vissa marknader.

Detaljerad finansiell information för andra kvartalet 2020 kommer presenteras den 16 juli 2020.

 

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, affärsutvecklingschef
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020 kl. 16.15.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')