Pressmeddelande

Camurus meddelar stor efterfrågan på Buvidal® under första kvartalet

02 april 2020 | regulatoriska
  • Kraftig ökning av antalet patienter i behandling med Buvidal® för opioidberoende
  • Försäljning och intäkter för 2020 väntas i det övre intervallet av tidigare meddelad prognos

Lund — 2 april 2020 — Camurus meddelar fortsatt stark försäljningsutveckling av Buvidal vecko- och månadsdepåer för behandling av opioidberoende. Bolagets försäljning och intäkter påverkas inte negativt av den pågående Covid-19-pandemin för 2020 och väntas hamna i det övre intervallet av tidigare meddelad prognos*.

– Vi ser en starkt ökad efterfrågan och ett stort intresse för Buvidal på våra marknader i Europa och Australien, till följd av Covid-19 och behovet att minska belastningen i en just nu mycket pressad vårdsektor, säger Fredrik Tiberg, vd och koncernchef för Camurus.

– Den långtidsverkande behandlingseffekten av Buvidal tar bort behovet av frekventa vårdbesök för en utsatt patientgrupp. Den senaste tiden har vi sett en snabb ökning av antalet patienter som gått från daglig, ofta övervakad, standardbehandling till vecko- och månadsbehandling med Buvidal, fortsätter han.

Camurus produktförsörjning har i stort sett varit opåverkad av den pågående Covid-19-pandemin och åtgärder har vidtagits för att möta den ökande efterfrågan och säkerställa leveranser av läkemedel till vårdgivare och patienter.

– Som företag står Camurus starkt i en svår tid och vi ser fram emot att presentera första kvartalets resultat den 7 maj 2020, säger Fredrik Tiberg.

 

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

* Camurus finansiella utsikt 2020

Om Buvidal®
Buvidal (buprenorfin injektionsvätska, depålösning i förfylld spruta) har utvecklats för individualiserad behandling av opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Behandlingen är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 16 år och äldre. Buvidal har utformats för flexibel dosering och finns tillgänglig som veckodoser med styrkorna 8, 16, 24, och 32 mg, samt månadsdoser med styrkorna 64, 96, och 128 mg, vilket möjliggör individualiserad medicinsk behandling anpassad till patientens behov. Buvidal ska administreras av sjukvårdspersonal, vilket ökar behandlingsföljsamhet och minimerar risken för illegal spridning, felanvändning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

Buvidal är hittills lanserat på sju marknader i EU och Australien.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')