Pressmeddelande

Camurus meddelar utfall i skiljedomsförfarande med Braeburn

10 december 2020 | regulatoriska

Lund — 10 december 2020 — Camurus AB (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att ICC International Court of Arbitration har utfärdat deldom i skiljeförfarandet mellan Camurus och Braeburn avseende partnernas licensavtal kring utveckling och kommersialisering av CAM2038 i Nordamerika. Enligt skiljenämndens beslut anses Braeburn inte ha begått väsentligt avtalsbrott mot licensavtalet vid tiden för Camurus underrättelse om detta den 16 april 2020. Domen innebär att licensavtalet fortsätter att gälla som tidigare och att parternas rättigheter och skyldigheter under avtalet kvarstår. Fördelningen av legala kostnader för skiljedomsprocessen kommer avgöras av skiljenämnden i ett senare skede.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 10 december 2020 kl. 17:45.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')