Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i Camurus

30 november 2020 | regulatoriska

Lund — 30 november 2020Under november månad har 261 920 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie 2017/2020 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 285 491.

Före utnyttjandet fanns sammanlagt 53 636 858 aktier i Camurus, motsvarande 53 636 858 röster. Per den 30 november 2020 finns det sammanlagt 53 922 349 aktier i Camurus, motsvarande 53 922 349 röster.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel.  046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Informationen är sådan som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 8:30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')