Pressmeddelande

Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2017/2020

18 december 2020

Lund — 18 december 2020Den 15 december 2020 avslutades teckningsperioden i Camurus AB (publ) (”Camurus”) teckningsoptionsprogram 2017/2020. Sammanlagt har 598 332 aktier tecknats till teckningskursen 153,90 kronor per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Camurus 92 083 295 kronor.

Ett antal anställda och ledande befattningshavare i Camurus, inklusive bolagets vd och CFO, har sålt befintliga aktier för att finansiera teckning av nya aktier och skatter relaterade till transaktionen. Som ett resultat av transaktionerna har det totala aktieinnehavet för de ledande befattningshavarna i Camurus ökat med 1,1%.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 
046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel.
070 776 17 37
ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 7:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')