Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2021

23 oktober 2020 | regulatoriska

Lund — 23 oktober 2020 — Camurus meddelade idag att valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 54 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation:

  • Per Sandberg, utsedd av Sandberg Development AB,
  • Max Mitteregger, utsedd av Gladiator,
  • Arne Lööw, utsedd av Fjärde AP-fonden, samt
  • Per Olof Wallström, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida, www.camurus.se.  

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress, Ideon Science Park, 223 70 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 5 februari 2021.

Camurus årsstämma 2021 kommer hållas torsdagen den 6 maj 2021 kl 17.00 i Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman 2021 ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricerad med ”Årsstämma 2021”) senast den 24 mars 2021.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Per Olof Wallström, styrelseordförande
Tel.
+46 709 42 95 20
p.o.wallstrom@telia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 07:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')