Pressmeddelande

Camurus delårsrapport januari-mars 2021

06 maj 2021 | regulatoriska

“Camurus hade en utmärkt start på 2021 med stark tillväxt, nya godkännanden och framsteg i produktportföljen”

Sammanfattning första kvartalet 2021

 • Totala intäkter uppgick till 126 (49) MSEK, en ökning om 155% (161% vid CER1)
 • Produktförsäljningen var 124 (49) MSEK, en ökning om 156% (162% vid CER)
 • Försäljningsökningen var 20% (18% vid CER) jämfört med föregående kvartal
 • Marknadsgodkännande för Buvidal i Nya Zeeland
 • CHMP rekommenderade godkännande av ny 160mg dos av Buvidal i EU
 • Buvidal lanserades i Spanien och de första hundra patienterna fick behandling
 • Positivt beslut från hälsoekonomisk utvärdering av Buvidal av hälsomyndigheten (HAS) i Frankrike
 • FDA utfärdade tillstånd för fas 3-studie av CAM2029 för behandling av neuroendokrina tumörer
 • Rådgivande möte med FDA avseende kliniskt program för CAM2029 för polycystisk leversjukdom
 • Nytt patent utfärdat för CAM2038 veckodepå i USA med patenttid till juli 2032
 • Utsikterna för helåret 2021 upprepas; totala intäkter 680 – 750 MSEK2, varav produktförsäljning 620 – 680 MSEK, och rörelseresultat -120 – 0 MSEK2

1) Till fasta växelkurser i januari 2021.
2) Ej inkluderande $35 miljoner i milstensbetalning vid ett marknadsgodkännande av Brixadi™ i USA

Finansiell översikt första kvartalet 2021

 • Totala intäkter MSEK 126 (49)
   - varav produktförsälning MSEK 124 (49)
 • Rörelsekostnader MSEK 136 (117)
 • Rörelseresultat MSEK -26 (-77)
 • Resultat för perioden MSEK -22 (-62)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0.40 (-1.19)
 • Likvida medel MSEK 428 (291)

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
“Camurus intäkter ökade starkt under första kvartalet, med 156% jämfört med första kvartalet 2020.Vi fortsatte framgångsrikt vårt arbete med att göra Buvidal tillgängligt på nya marknader genom lanseringen i Spanien, ett positivt hälsoekonomiskt beslut i Frankrike, marknadsgodkännande i Nya Zealand och en rekommendation om marknadsgodkännande av en ny högre dosstyrka av Buvidal i EU.Våra fas 3-studier av CAM2029 för behandling av akromegali avancerade och vi fick tillstånd av FDA för en ny fas 3-studie av CAM2029 för behandling av neuroendokrina tumörer. Under kvartalet hade vi också ett rådgivande möte med FDA där det kliniska fas 2/3-programmet för CAM2029 för behandling av polycystisk leversjukdom stämdes av med myndigheten.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/13365

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021, klockan 13.00 (CET).

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')