Pressmeddelande

Camurus vinnare av Carnegie Sustainability Award 2021

19 maj 2021

Lund – 19 maj 2021 – Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att företaget tilldelats Carnegie Sustainability Award 2021, i kategorin small-cap. Priset annonserades idag vid Carnegies Sustainability Seminar.

Syftet med Carnegie Sustainability Award är att lyfta fram företag som fokuserar på hållbarhet som skapar aktieägarevärde och som kan fungera som inspirerande exempel för andra företag och investerar­e.

Vi är stolta över att Camurus tilldelats årets Carnegie Sustainability Award. Det är ett viktigt erkännande av vårt arbete och långsiktiga engagemang för att utveckla innovativa behandlingar som kan bidra till ökad livskvalitet för patienter med allvarliga och kroniska sjukdomar, minskad behandlingsbörda, och effektivare resursanvändning inom hälso- och sjukvård, säger Fredrik Tiberg, vd och koncernchef på Camurus.

Carnegies analys omfattade totalt 360 företag. Camurus tilldelades priset med följande motivering:

”Det svenska läkemedelsbolaget Camurus utvecklar och kommersialiserar innovativa, långverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska tillstånd. Företagets produkt Buvidal® används för att behandla opioidberoende, ett eskalerande globalt hälsoproblem. Enligt WHO uppgifter använder varje år omkring 58 miljoner människor opioider, vilket kommit att utgöra den tyngsta bördan på samhället av alla droger och opioidöverdoser är nu den vanligaste dödsorsaken i USA för personer under 50 år. Buvidal är långtidsverkande, vilket gör det möjligt för patienter och vårdpersonal att fokusera på behandling i stället för att spendera tid och resurser på övervakad daglig medicinering. Buvidal ges som en liten injektion under huden vilket ökar behandlingsföljsamheten och minskar de risker för missbruk, felanvändning, läkemedelsläckage samt exponering för minderåriga som associeras med vanlig tablettmedicinering.”

 

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. +46 (0)46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel.
+46 (0)70 776 17 37
ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 14.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')