Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i Camurus

31 maj 2021 | regulatoriska

Lund — 31 maj 2021Under maj 2021 har 239 250 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie 2018/2021 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 260 782.

Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 235 190 aktier i Camurus, motsvarande 54 235 190 röster. Per den 31 maj 2021 finns det sammanlagt 54 495 972 aktier i Camurus, motsvarande 54 495 972 röster.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 
046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Informationen är sådan som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 07:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')