Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i Camurus

30 december 2021 | regulatoriska

Lund — 30 december 2021 Till följd av att 207 667 teckningsoptioner har utnyttjats inom ramen för Camurus teckningsoptionsprogram TO2018/2021, har antalet aktier och röster under december 2021 ökat med 226 357.

Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 602 227 aktier i Camurus, motsvarande 54 602 227 röster. Per den 30 december 2021 finns det sammanlagt 54 828 584 aktier i Camurus, motsvarande 54 828 584 röster.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 
046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Informationen är sådan som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2021 kl. 14.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')