Pressmeddelande

Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2018/2021

21 maj 2021

Lund — 21 maj 2021 — Den 15 maj 2021 startade teckningsperioden i Camurus AB (publ) (”Camurus”) teckningsoptionsprogram 2018/2021. I ett första kontantlöst utnyttjande har 260 782 aktier, av programmets totala 607 565 aktier, tecknats till teckningskursen 133,40 kronor per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Camurus 34 788 318,80 kronor.

Ett antal anställda och ledande befattningshavare i Camurus, däribland bolagets vd och CFO, har deltagit. För att finansiera teckningen av nya aktier och skatter relaterade till transaktionen har de ledande befattningshavarna avyttrat motsvarande antal nytecknade aktier. Transaktionen har resulterat i att det totala aktieinnehavet för de ledande befattningshavarna i Camurus ökat med 27 113 aktier, motsvarande 1,5%.  

Teckningsperioden för teckningsoptionsprogram 2018/2021 avslutas 15 december 2021.

 

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 
046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel.
070 776 17 37
ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 10:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')