Nyhet

Camurus stödjer två globala dagar för sällsynta sjukdomar

28 oktober 2022

I november stöder Camurus två dagar för sällsynta sjukdomar – World Acromegaly Day den 1 november och World NET Cancer Day den 10 november.

Genom att stödja och samarbeta med ansvariga organisationer vill Camurus öka medvetenheten om dessa sjukdomar, vilket är kopplat till företagets engagemang att förbättra livet för patienter med allvarliga och kroniska sjukdomar.

Om World Acromegaly Day
World Acromegaly Day äger årligen rum den 1 november och syftar till att öka medvetenheten kring patienter med diagnosen akromegali. Kampanjen är organiserad av WAPO - The World Alliance of Pituitary Organization, med målet att förkorta tiden till diagnos och förbättra tillgången till bästa möjliga vård.1

Akromegali är en hormonell störning som oftast orsakas av en tumör i hypofysen, vilket leder till en överproduktion av tillväxthormon. Symtom kan inkludera gradvisa förändringar i utseendet, såsom förstorade händer, fötter och förändrade ansiktsdrag, samt förstoring av inre organ, huvudvärk, nedsatt syn, ledvärk, sömnstörningar och reproduktionsstörningar. Om akromegali inte behandlas kan sjukdomen vara livsbegränsande.

Om World NET Cancer Day
World NET Cancer Day äger rum den 10 november och koordineras och organiseras av International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA). Syftet med kampanjen är att öka kunskap och medvetenhet kring tecken och symtom på neuroendokrina tumörer (NET) för att förbättra möjligheterna till en tidig diagnos.2

NET är ett samlingsnamn för en grupp cancerformer som börjar i neuroendokrina celler. Tumörerna kan uppstå i hela kroppen, men oftast i mag-tarmkanalen och lungorna. Ofta har en person inga symtom alls förrän tumören sprider sig, något som gör NET svårt att diagnostisera. Förekomsten av NET är fortfarande på uppgång och medvetenhet om symtomen är viktigt för att möjliggöra tidigare diagnos och lämplig vård.

Läs mer om akromegali och NET på www.camurus.com/disease-areas/

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.com.

Referenser
1. https://www.wapo.org/

2. https://incalliance.org/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')