Nyhet

Camurus utser Jonas Duborn till Head of Compliance

14 juni 2022

Camurus välkomnar Jonas Duborn som företagets nya Head of Compliance, Europa och Australien, med start den 30 juni. I sin roll kommer Jonas att ansvara för att leda och driva arbetet med att implementera en enhetlig compliancestrategi och ha en nyckelroll i hanteringen av gediget complianceprogram på Camurus – skräddarsytt för att kunna möta eventuella legala risker när företaget fortsätter att växa.

Jonas har mer än 10 års erfarenhet från olika roller inom regelefterlevnad och riskhantering. Senast hade han rollen som Compliance Officer på LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Tidigare erfarenheter inkluderar befattningar som Compliance Director och Compliance Manager på Sobi, Novartis och Amgen. Jonas har även varit styrelseledamot i Institutet mot Mutor, IMM.

"Camurus attraherade som en fantastisk möjlighet att få vara del av ett svenskbaserat läkemedelsföretag med en intressant produktportfölj och stor potential, mitt i en spännande företagsresa", säger Jonas. "Jag ser fram emot att lära känna mina nya kollegor både i Lund och på de regionala kontoren och att ytterligare stärka ramverket för regelefterlevnad på Camurus."

Utnämningen av Jonas som Head of Compliance förstärker Camurus fokus på ansvarsfullt företagande – en av huvudpelarna i Camurus hållbarhetsarbete. Camurus arbetar för att säkerställa att god affärssed och etik genomsyrar verksamheten och är en integrerad del genom hela värdekedjan. Detta inkluderar bland annat arbetet mot korruption och konkurrensbegränsande beteende, skydd av personuppgifter, samt transparens, relevans och noggrannhet i samverkan med nyckelintressenter, inklusive patientorganisationer, vårdpersonal och tjänstemän.

Läs mer om Camurus fokus på ansvarsfullt företagande i Camurus årsredovisning 2021, tillgänglig på www.camurus.com.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.com.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')