Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i Camurus

31 maj 2022 | regulatoriska

Lund — 31 maj 2022 — Under maj 2022 har 140 659 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie TO2019/2022 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 140 659.

Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 828 584 aktier i Camurus, motsvarande 54 828 584 röster. Per den 31 maj 2022 finns det sammanlagt 54 969 243 aktier i Camurus, motsvarande 54 969 243 röster.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Informationen är sådan som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 16:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')