Pressmeddelande

Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2019/2022

23 augusti 2022

Lund — 23 augusti 2022 — Under augusti 2022 har totalt 301 200 teckningsoptioner i Camurus AB:s teckningsoptionsprogram 2019/2022 utnyttjats för motsvarande antal aktier, till en teckningskurs av 98,90 kronor per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Camurus 29 788 680 kronor.

Ett antal anställda och ledande befattningshavare i Camurus, däribland bolagets vd, har deltagit och har i ett kontantlöst utnyttjande sålt aktier för att finansiera teckning av nya aktier och skatter relaterade till transaktionen. Transaktionen har resulterat i att det totala aktieinnehavet för de ledande befattningshavarna i Camurus ökat med 17 712 aktier, motsvarande 1,0 procent av deras totala innehav.

Teckningsperioden för teckningsoptionsprogram 2019/2022 avslutas 15 december 2022.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel.
070 776 17 37
ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2022 kl. 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')