Pressmeddelande

Uppdatering av förändring av antalet aktier och röster i Camurus

31 augusti 2022 | regulatoriska

Lund — 31 augusti 2022 — Efter offentliggörandet tidigare idag avseende förändring av antalet aktier och röster i Camurus har ytterligare 77 804 utnyttjade teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie TO2019/2022 registrerats. Detta innebär att sammanlagt 376 504 teckningsoptioner har utnyttjats och registrerats under augusti 2022, vilket har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 376 504.

Före ovan angivna utnyttjanden under augusti 2022 fanns sammanlagt 55 006 943 aktier i Camurus, motsvarande 55 006 943 röster. Per den 31 augusti 2022 finns det sammanlagt 55 383 447 aktier i Camurus, motsvarande 55 383 447 röster.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.com.

Informationen är sådan som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2022 kl. 20.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')