Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2023

19 oktober 2022 | regulatoriska

Lund — 19 oktober 2022 — Camurus meddelade idag att valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 50,5 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation:

  • Per Sandberg, utsedd av Sandberg Development AB,
  • Arne Lööw, utsedd av Fjärde AP-fonden,
  • Henrik Didner, utsedd av Didner & Gerge Fonder AB, samt
  • Per Olof Wallström, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, www.camurus.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress, Ideon Science Park, 223 70 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 8 februari 2023.

Camurus årsstämma 2023 kommer hållas den 10 maj 2023 kl. 17.00 i Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman 2023 ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricerad med ”Årsstämma 2023”) senast den 22 mars 2023.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Ytterligare information
Per Olof Wallström, styrelseordförande
Tel.
+46 709 42 95 20
p.o.wallstrom@telia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2022 kl. 07:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')