Nyhet

Camurus antagen som medlem i FN Global Compact

19 juni 2023

Camurus har antagits som medlem i det globala FN-initiativet United Nations Global Compact (UNGC)1, världens största hållbarhetsnätverk för företag. Som medlem åtar sig Camurus att arbeta för FN:s globala hållbarhetsmål och de tio principer som ingår i UNGC inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. För Camurus del innebär medlemskapet även möjligheter till kunskapsutveckling och nätverksbyggande.

”Redan idag arbetar Camurus i enlighet med de tio principerna då vår affärsidé om att utveckla innovativa läkemedel för att förbättra livet för patienter med svåra och kroniska sjukdomar har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Utmaningarna ligger att bedriva arbetet så hållbart som möjligt utifrån både ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Här har UNGC en vägledande funktion.”, säger Iris Rehnström, Director Sustainability på Camurus. ”Medlemskapet kommer att också att öka transparensen i vårt arbete med utökad rapportering om vår hållbarhetsprestanda och våra framsteg inom de olika områdena.” fortsätter hon.  

Huvudfokus i Camurus hållbarhetsarbete är att säkerställa att så många patienter som möjligt får tillgång till företagets läkemedel samtidigt som produkterna framställs och kan används på ett hållbart sätt. Genom att bedriva ett ambitiöst hållbarhetsarbete i hela värdekedjan bidrar Camurus till 6 av 17 av FN:s globala hållbarhetsmål.

I UNGC ingår fler än 17 000 företag och 4 000 organisationer från fler än 160 länder, inklusive flera nationella undernätverk.

Mer om UN Global Compact (på svenska): https://globalcompact.se/

Mer on Camurus hållbarhetsarbete: https://www.camurus.com/sv/hallbarhet/

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Referenser
1. United Nations Global Compact: https://unglobalcompact.org/ 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')