Pressmeddelande

Camurus Boksluts­kommuniké 2022

14 februari 2023 | regulatoriska

“Camurus visade för första gången vinst för helåret, drivet av stark försäljningstillväxt”
 

Sammanfattning fjärde kvartalet och helåret

Oktober - december

 • Totala intäkter uppgick till 268 (183) MSEK, en ökning om 47% (36% vid CER1), varav produktförsäljningen var 267 (181) MSEK, en ökning om 47% (37% vid CER)
 • Jämfört med föregående kvartal ökade intäkter och produktförsäljningen med 11%
 • Rörelseresultatet uppgick till 19 (-18) MSEK, en förbättring om 37 MSEK
 • Kassabehållningen uppgick vid slutet av kvartalet till 566 (412) MSEK, en ökning om 154 MSEK
 • Antalet patienter som behandlas med Buvidal® vid kvartalets slut uppgick till fler än 36 000
 • Ansökan om marknadsgodkännande av Brixadi™ i USA accepterades av FDA med måldatum för marknadsgodkännande den 23 maj 2023
 • Patientrekryteringen slutfördes i registreringsgrundande fas 3-studie av CAM2029 i akromegali

Januari – december

 • Totala intäkter uppgick till 956 (601) MSEK, en ökning om 59% (50% vid CER1), varav produktförsäljningen var 935 (594) MSEK, en ökning om 57% (48% vid CER)
 • Rörelseresultatet uppgick till 72 (-111) MSEK, en förbättring om 183 MSEK

Väsentlig händelse efter perioden

 • Tillbakadragande av ändringsansökan till EMA för CAM2038 till att omfatta kronisk smärta i patienter med opioidberoende
   

Finansiell utsikt 20232

 • Totala intäkter 1 530 till 1 650 MSEK
 • Resultat före skatt 425 till 525 MSEK

1) Till fasta växelkurser i januari 2022
2) Prognosen inkluderar milstolpesbetalning efter NDA-godkännande i USA på 35 miljoner USD

 

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Vi avslutade 2022 med ett starkt fjärde kvartal med utmärkta prestationer över hela organisationen, hög försäljningstillväxt, positivt rörelseresultat och framsteg i projektportföljen. Camurus redovisade för första gången vinst för helåret parallellt med att vi investerade närmare en halv miljard kronor i vår forsknings- och utvecklingsportfölj. Vi fortsatte stärka vår ledande ställning inom behandling av opioidberoende, och i USA lämnades en ansökan om marknadsgodkännande av Brixadi in till FDA med måldatum för godkännande i maj 2023. Vidare slutfördes patientrekryteringen i fas 3-studien avCAM2029 för behandling av akromegali och resultat väntas mot slutet av Q2 2023.”

 

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på www.camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/46213

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023, klockan 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')