Nyhet

Camurus erhåller förbättrad ESG-rankning från Sustainalytics

06 november 2023

Camurus arbetar för att på ett hållbart sätt bidra till förbättrad hälsa hos patienter med svåra och kroniska sjukdomar genom att utveckla innovativa och potentiellt livsförändrande läkemedel med positiva effekter för patienter, sjukvård och samhället i stort.

Att företagets kontinuerliga och strategiska hållbarhetsarbete går i rätt riktning bekräftas bland annat av senaste ESG-rankningen från Sustainalytics, ett hållbarhetsanalysföretag, där Camurus nyligen förbättrat företagets risknivå kopplat till hållbarhet till medelnivå, vilket är en bättre rankning än genomsnittet inom underkategorin läkemedelsindustrin.

”Vi har väsentligen stärkt det systematiska hållbarhetsarbetet på Camurus de senaste åren, vilket utöver en förbättrad risknivå från Sustainalytics, även nyligen resulterat i en ESG AAA-rankning av Nordea, vilket är den bästa nivån.”, säger Fredrik Tiberg, Camurus vd och koncernchef.  ”Vi har en hållbarhetsprodukt som bidrar till stor social nytta, men självklart ska vi ha kontroll över riskerna och se till att våra produkter är tillverkade på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.“

”För Camurus är hållbarhetsarbete en integrerad del i vår verksamhet och en resa mot ständiga förbättringar. Fokus framåt är att minimera våra produkters miljöavtryck i hela värdekedjan, i samarbete med våra leverantörer, hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjorna och våra medarbetares engagemang”, säger Iris Rehnström, Director Sustainability på Camurus. “Även de sociala aspekterna är viktiga och vi arbetar aktivt med att vara en inkluderande arbetsplats där alla trivs och har möjlighet att utveckla sin kompetens och förmågor, vilket mäts i våra regelbundna medarbetarundersökningar.”

Sustainalytics utvärdering bygger på en omfattande riskanalys av miljömässiga, sociala och styrningsrisker. Miljöriskerna inkluderar utsläpp av växthusgaser, miljöstyrningssystem, användningen av förnybar energi och farligt avfall. Sociala risker rör bland annat diskriminering, jämlikhet, mänskliga rättigheter i värdekedjan, etisk marknadsföring, produktsäkerhet och tillgång till läkemedel. Inom hållbarhetsstyrning utvärderas bland annat affärsetik, korruption och visselblåsning.

Sustainalytics resultat finns på: https://www.sustainalytics.com/esg-rating/camurus-ab/1008297536

För mer information om Camurus hållbarhetsarbete på: https://www.camurus.com/sv/hallbarhet/   

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')