Pressmeddelande

Camurus höjer finansiella utsikten för helåret 2023

23 oktober 2023 | regulatoriska

Lund — 23 oktober 2023 — Camurus meddelar idag reviderad utsikt för 2023 års totala intäkter och resultat före skatt. Prognosen för totala intäkter höjs till 1 640–1 720 miljoner SEK från tidigare 1 530–1 650 miljoner SEK. Resultatet före skatt väntas hamna i intervallet 525–600 miljoner SEK mot tidigare 425–525 miljoner SEK.

Förändringen hänförs till positiv intäktsutveckling, marginalförbättring och valutaeffekter.

Detaljerad finansiell information kommer att presenteras i Camurus delårsrapport för det tredje kvartalet den 9 november 2023.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2023 kl. 17:45.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')