Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i Camurus

29 december 2023 | regulatoriska

Lund — 29 december 2023 — Under december 2023 har 84 800 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie TO2020/2023 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 84 800.

Före utnyttjandet fanns sammanlagt 55 538 818 aktier i Camurus, motsvarande 55 538 818 röster. Per den 29 december 2023 finns det sammanlagt 55 623 618 aktier i Camurus, motsvarande 55 623 618 röster.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Informationen är sådan som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2023 kl. 07:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')