Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2024

18 oktober 2023 | regulatoriska

Lund — 18 oktober 2023 — Camurus meddelade idag att valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 47,9 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation:

  • Per Sandberg, utsedd av Sandberg Development AB,
  • Arne Lööw, utsedd av Fjärde AP-fonden,
  • Magnus Welander, utsedd av Fredrik Tiberg, samt
  • Per Olof Wallström, ordförande Camurus styrelse

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida, www.camurus.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress, Ideon Science Park, 223 70 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 6 februari 2024.

Camurus årsstämma 2024 kommer hållas den 8 maj 2024 kl. 17.00 i Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman 2024 ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricerad med ”Årsstämma 2024”) senast den 20 mars 2024.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Ytterligare information
Per Olof Wallström, styrelseordförande
Tel. +46 709 42 95 20

p.o.wallstrom@telia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2023 kl. 07:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')