Pressmeddelande

Camurus årsredovisning för 2023

28 mars 2024 | regulatoriska

Lund — 28 mars 2024 — Camurus AB (Nasdaq Stockholm; CAMX) meddelar idag att årsredovisningen för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.camurus.com och som bilaga till detta pressmeddelande. Den svenska versionen av årsredovisningen finns även tillgänglig på hemsidan i European Single Electronic Format (ESEF).

Årsredovisningen inkluderar även Camurus hållbarhetsrapport.  

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
Camurus utvecklades starkt under året mot vår vision om ett globalt, långsiktigt hållbart läkemedelsbolag med fokus på utveckling av livsförändrande läkemedel för människor med svåra och kroniska sjukdomar. Buvidal® vecko- och månadsdepåer av buprenorfin finns nu tillgängligt i fler än 20 länder på fyra kontinenter och bidrar till att förbättra livet för personer med opioidberoende. Brixadi® lanserades i USA i september efter marknadsgodkännande av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Vi fick positiva resultat från två fas 3-studier av CAM2029 för behandling av akromegali inom ACROINNOVA-programmet, skickade in en ansökan om marknadsgodkännande för Oclaiz™ till FDA, och fullbordade rekryteringen i SORENTO-studien av CAM2029 i patienter med neuroendokrina tumörer. Vidare har vi under året startat nya utvecklingsprogram och stärkt vårt hållbarhetsarbete.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan information som Camurus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2024, kl. 10.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')