Nyhet

Camurus skickar in sin första kommunikation till FN Global Compact och förnyar Nasdaq Transparency Partner-certifikat

24 juni 2024

Camurus har i juni besvarat och skickat in den årliga kommunikationen kring företagets framsteg, arbete och prestanda inom hållbarhet (Communication on Progress) till det globala FN-initiativet United Nations Global Compact (UNGC), världens största hållbarhetsnätverk för företag. Informationen har fokus på fem områden (styrning, mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption) och tanken är att supportera deltagande företag att mäta och följa upp sitt arbete och sina prestationer inom de tio principer som ingår i UNGC inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

”Att rapportera vår årliga Communication on Progress är en nyckelkomponent i vårt arbete med att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål och UNGC:s tio principer”, säger Iris Rehnström, Director Sustainability på Camurus. ”Sedan vi blev antagna som medlem i UNGC förra året har vi gjort betydande framsteg i vår hållbarhetsprestanda. Vi har exempelvis ytterligare stärkt vårt efterlevnadsramverk, implementerat hållbarhetskontroll och riskbedömning av leverantörer, minskat vårt miljöavtryck och förbättrat vår hållbarhetsrapportering inom olika områden.”

Camurus åtagande att förbättra livet för patienter med svåra och kroniska sjukdomar har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Huvudfokus i företagets hållbarhetsarbete är att säkerställa att så många patienter som möjligt får tillgång till företagets läkemedel samtidigt som produkterna framställs och kan används på ett hållbart sätt. Genom att bedriva ett ambitiöst hållbarhetsarbete genom hela företagets värdekedja bidrar Camurus till nio av 17 av FN:s globala hållbarhetsmål.

Vidare förnyade Camurus i maj 2024 företagets certifikat som Nasdaq Transparency Partner, vilket visar på Camurus engagemang i marknadstransparens och för högre miljöstandards.

Mer information om FN Global Compact: https://unglobalcompact.org/
Mer information om Camurus hållbarhetsarbete, inklusive SDG-analys: https://www.camurus.com/sv/hallbarhet/
Se Nasdaqs ESG Data Portal: https://data.nasdaq.com/databases/NESG

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')