Pressmeddelande

Camurus styrelse utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt Prestationsaktieprogram 2024/2027

30 maj 2024 | regulatoriska

Lund — 30 maj 2024 — Årsstämman den 8 maj 2024 i Camurus AB beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av årsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet för anställda i Camurus-koncernen (Prestationsaktieprogram 2024/2027) – om riktad nyemission av högst 240 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. Carnegie Investment Bank AB (publ) har tecknat sig för samtliga 240 000 C-aktier. Teckningskursen uppgick till 0,025 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde.

Årsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C-aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2025.

Styrelsen har idag fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning av cirka 0,32 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna ska verkställas senast den 30 juni 2024.

Bolaget innehar för närvarande inga egna stamaktier och inga egna C-aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan avses samtliga återköpta C-aktier omvandlas till stamaktier, varefter antalet egna stamaktier kommer att uppgå till 240 000.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com 

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2024 kl. 10.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')