Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i Camurus

31 januari 2024 | regulatoriska

Lund — 31 januari 2024 — Camurus har som tidigare offentliggjorts genomfört en riktad nyemission av aktier. Emissionen har resulterat i en förändring av antalet aktier och röster i Camurus enligt följande:

Före emissionen fanns sammanlagt 55 623 618 aktier i Camurus, motsvarande 55 623 618 röster. Antalet aktier och röster har genom emissionen ökat med 2 000 000 aktier och röster. Per den 31 januari 2024 finns det sammanlagt 57 623 618 aktier i Camurus, motsvarande 57 623 618 röster.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com 

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2024 kl. 07:00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')