Pressmeddelande

Ny publikation visar effekt av vecko- och månadsinjektioner av buprenorfin vid behandling av opioidberoende hos individer som använder fentanyl

25 juni 2024

Lund – 25 juni 2024 – Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag publicering i JAMA Network Open av nya resultat från en post hoc-analys av en 24-veckors, randomiserad, dubbelblind fas 3-studie1 som jämfört subkutana (SC) vecko- och månadsdepåer med buprenorfin (Buvidal®/Brixadi®) med dagligt sublingualt buprenorfin/naloxon (SL-BPN/NX). Resultaten indikerar att långtidsverkande SC buprenorfin (SC-BPN) reducerar patienternas användning av otillåtna opioider, inklusive fentanyl, samt minskar abstinenssymptom och drogbegär.

”Resultat från studien stödjer behandlingseffekten av långtidsverkande buprenorfin i patienter med opioidberoende, inklusive bland de som använder fentanyl”, säger Edward V. Nunes, MD, professor i psykiatri, Columbia University Irving Medical Center, NY, USA. ”Vår forskning indikerar att vecko- och månadsdepåer av buprenorfin har potential att erbjuda en effektiv behandling för patienter med opioidberoende som använder fentanyl.”

Av 428 studiedeltagare var 123 positiva för fentanyl vid studiestarten (SC-BPN, n=64; SL-BPN/NX, n=59). Bland dessa var det mer sannolikt att patienter som behandlats med SC-BPN var negativa för användning av fentanyl jämfört med de som fick daglig medicinering med SL-BPN/NX (74,6% jämfört med 61,9%). Abstinenssymptom och drogbegär minskade snabbt efter behandlingsstart hos både patienter som använt och inte använt fentanyl vid studiens start. Ingen betydande skillnad noterades i andelen patienter som slutförde studien mellan de som var positiva och negativa för fentanyl vid studiens start (60,2% respektive 56,7%). Säkerhetsprofilen för SC-BPN var jämförbar med den etablerade profilen för buprenorfin, med undantag för milda till måttliga och övergående injektionsreaktioner.

”Publikationen baseras på unika data som samlades in under inledningen av den pågående fentanylkrisen i USA. Resultaten indikerar att buprenorfin i form av subkutana vecko- och månadsinjektioner är en effektiv behandling för patienter med opioidberoende som använder fentanyl”, säger Fredrik Tiberg, Camurus vd och koncernchef.”

Publikationen med titeln “Extended-Release Injection vs Sublingual Buprenorphine for Opioid Use Disorder with Fentanyl Use” finns tillgänglig online på JAMA Network Open.2

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och forskningschef
Tel. +46 (0)46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel.
+46 (0)70 776 17 37
ir@camurus.com

Om Buvidal®
Buvidal (buprenorfin injektionsvätska, depålösning i förfylld spruta) är godkänd för behandling av opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Behandlingen är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 16 år och äldre.3 Buvidal finns tillgänglig som veckodoser med styrkorna 8, 16, 24, och 32 mg, samt månadsdoser med styrkorna 64, 96, 128 och 160 mg, vilket möjliggör individualiserad medicinsk behandling anpassad till patientens behov. Buvidal ska administreras av sjukvårdspersonal, vilket ökar behandlingsföljsamhet och minimerar risken för illegal spridning, felanvändning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

Buvidal är godkänd för behandling av opioidberoende i EU, Storbritannien, Schweiz, Australien, Nya Zeeland och ett flertal länder i Mellanöstern och Nordafrika. I USA är produkten tillgänglig under varumärket Brixadi genom Camurus licenstagare Braeburn.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Referenser

  1. Lofwall, MR, et al. Weekly and Monthly Subcutaneous Buprenorphine Depot Formulations vs Daily Sublingual Buprenorphine With Naloxone for Treatment of Opioid Use Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2018;178(6):764-773. doi:10.1001/jamainternmed.2018.1052.
  2. Nunes, E. V., et al. Extended-Release Injection vs Sublingual Buprenorphine for Opioid Use Disorder with Fentanyl Use. JAMA Network Open. 2024;7(6):e2417377. doi10.1001/jamanetworkopen.2024.17377.
  3. SmPC Buvidal, Aug 2023

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2024 kl. 17.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')