UTVECKLINGSPORTFÖLJ

En stark och diversifierad utvecklingsportfölj

Camurus utvecklar innovativa långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Vår kliniska utvecklingsportfölj består av egna och partnerdrivna program från tidig utvecklingsfas till avslutade fas 3-studier.

 

UTVECKLINGSPORTFÖLJ

En stark och diversifierad utvecklingsportflj


Camurus utvecklar innovativa långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opiatberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Vår kliniska utvecklingsportfölj består av egna och partnerdrivna program från tidig utvecklingsfas till avslutade fas 3-studier.

Läkemedel

Buvidal® (CAM2038) q1w Opioidberoende
Godkänd

Buvidal® (CAM2038) q4w Opioidberoende
Godkänd

Brixadi (CAM2038) q1w Opioidberoende
Tentativt godkänd

Brixadi (CAM2038) q4w Opioidberoende
Tentativt Godkänd

CAM2038 q1w Kronisk smärta
Fas 3

CAM2038 q4w Kronisk smärta
Fas 3

CAM2029 Akromegali
Fas 1-2

CAM2029 Neuroendokrina tumörer
Fas 1-2

CAM2032 Prostatacancer
Fas 1-2

CAM4072 Genetisk fetma
Fas 1-2

CAM2043 PAH³
Fas 1-2

CAM2047 CINV¹
Fas 1-2

CAM2048/58 Postoperativ smärta & PONV²
Fas 1-2

1) Illamående och kräkningar till följd av cytostatikabehandling, 2) Postoperativt illamående och kräkningar. 3) Pulmonell arteriell hypertension.

Medicinteknisk produkt

episil® Oral mukosit
Marknad

 

CAM2029 tillväxthormonstörningar

Förbättrad behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer


Somatostatinanaloger utgör standarden för patienter med akromegali och för effektiv symptomatisk behandling av patienter med neuroendokrina tumörer (NET).

CAM2029 tillväxthormonstörningar

Förbättrad behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer


Somatostatinanaloger utgör standarden för patienter med akromegali och för effektiv symptomatisk behandling av patienter med neuroendokrina tumörer (NET).

CAM2029 utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Läkemedelskandidaten har flera viktiga fördelar jämfört med nuvarande produkter på marknaden, som enkel dosering, signifikant högre biotillgänglighet, och möjlighet till förbättrad behandlingseffekt för patienter som idag inte uppnått bra effekt med nuvarande behandling.


CAM2029
är en långtidsverkande subkutan injektionsdepå baserad på den aktiva substansen oktreotid som formulerats med Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå-teknologi. Den kommer i en förfylld spruta och kan doseras utan några komplicerade beredningssteg eller krav på temperering. Tack vare sin enkelhet har CAM2029 potential att doseras av patienten själv.


CAM2029 målegenskaper

• Enkel subkutan månadsdosering med förfylld spruta
• Anpassad för självadministrering
• Kompatibel med autoinjektor
• Snabbt påslag och långtidsverkande frisättning av oktreotid
• Hög biotillgänglighet – 500% högre än Sandostatin® LAR®
• Möjlighet till bättre behandlingseffekt i vissa patienter


 
 

CAM2038 kronisk smärta

Lindring av kronisk
smärta dygnet runt


Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem som orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt beroende och missbruk av starka opiater.

CAM2038 kronisk smärta

Lindring av kronisk
smärta dygnet runt


Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem som orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt beroende och missbruk av starka opiater.CAM2038 omfattar två långtidsverkande produktkandidater med buprenorfin för behandling kronisk smärta. Läkemedelskandidaterna är baserade på Camurus patenterade FluidCrystal®-teknologi och har utvecklats för dosering en gång i veckan respektive en gång i månaden genom en enkel injektion under huden. Båda produktkandidaterna utvecklas i ett flertal doser för en flexibel och individualiserad behandling av patienter med kronisk smärta.

CAM2038
utvecklas för att ge smärtlindring dygnet runt utan de risker för överdos och andningsdepression som associeras med fulla μ-opiatreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl. Egenskaperna för CAM2038 överensstämmer väl med målprofilen för läkemedel mot kronisk smärta, dvs. en kombination av långtidsverkande smärtlindring med reducerad risk för missbruk, felanvändning och illegal spridning.

CAM2038 målegenskaper
• Smärtlindring dygnet runt
• Dosproportionell långvarig exponering
• Ökad behandlingsföljsamhet
• Reducerat antal doseringstillfällen
• Minskad risk för felanvändning, missbruk och spridning
• Minskad överdosrisk jämfört med fulla μ-opiatreceptoragonister
• Klassad som Schedule 3 av amerikanska DEA, med måttlig till låg risk för beroende

 
 

CAM2032 prostatacancer

Flexibel behandling av avancerad prostatacancer


Hormonbehandling av prostatacancer med gonadotropinfrisättande hormon (GnRH)-agonister, såsom leuprolid, är en etablerad terapi som syftar till att minska nivån av testosteron och därmed bidra till att stoppa cancercellernas tillväxt.

CAM2032 prostatacancer

Flexibel behandling av avancerad prostatacancer


Hormonbehandling av prostatacancer med gonadotropinfrisättande hormon (GnRH)-agonister, såsom leuprolid, är en etablerad terapi som syftar till att minska nivån av testosteron och därmed bidra till att stoppa cancercellernas tillväxt.CAM2032 är en långtidsverkande läkemedelskandidat med leuprolid för behandling av prostatacancer (förtida pubertet och endometrios är exempel på tilläggsindikationer). Produktkandidaten är baserad på Camurus patenterade FluidCrystal®-teknologi och kommer i en förfylld spruta som kan doseras utan några komplicerade beredningssteg eller krav på temperering. Tack vare sin enkelhet har CAM2032 potential att doseras av patienten själv en gång i månaden.

CAM2032 målegenskaper

• Enkel självadministrering
• Långtidsverkande effekt
• Liten injektionsvolym och tunn nål (27G)
• Autoinjektor-kompatibilitet
• Standardiserad tillverkning

 

Camurus AB Ideon Science Park. 223 70 Lund, Sverige. Besöksadress Sölvegatan 41 A. 223 62 Lund, Sverige.
Telefon: +46 46 286 57 30 Fax: +46 46 286 57 39 Email-adresser Generella frågor: info@camurus.com
Affärsutveckling: busdev@camurus.com Media: media@camurus.com Investerare: ir@camurus.com