Pressmeddelanden

 • 2022
 • 2022-01-13 Camurus meddelar att dosering påbörjats i fas 3-studie av setmelanotid veckodepå i patienter med genetiska fetmasjukdomar
 •  
 • 2021
 • 2021-12-30 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2021-12-15 Braeburn erhåller nytt CRL för Brixadi i USA
 • 2021-11-30 Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) accepterar ansökan om utökad indikation för Buvidal till att inkludera behandling av kronisk smärta
 • 2021-11-11 Camurus meddelar att dosering påbörjats i fas 3-studie av CAM2029 i patienter med neuroendokrina tumörer
 • 2021-11-04 Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2021
 • 2021-10-27 Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2022
 • 2021-10-13 Jon U. Garay Alonso blir ny Chief Financial Officer på Camurus
 • 2021-09-30 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2021-09-16 FDA beviljar särläkemedelsstatus i USA för CAM2029 för behandling av polycystisk leversjukdom
 • 2021-09-15 Camurus CFO kommer att sluta i bolaget
 • 2021-08-31 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2021-07-15 Camurus delårsrapport andra kvartalet 2021
 • 2021-06-30 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2021-06-26 Camurus meddelar att FDA aviserat PDUFA-datum för Brixadi i USA
 • 2021-06-15 Camurus meddelar att Braeburn lämnat in ansökan om marknadsgodkännande för Brixadi™ i USA
 • 2021-05-31 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2021-05-21 Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2018/2021
 • 2021-05-19 Camurus vinnare av Carnegie Sustainability Award 2021
 • 2021-05-10 Camurus annonserar publikation som visar högre tillfredsställelse bland patienter vid behandling av opioidberoende med Buvidal® vecko- och månadsdepåer
 • 2021-05-06 Beslut vid Camurus årsstämma 2021
 • 2021-05-06 Camurus delårsrapport januari-mars 2021
 • 2021-05-03 Australiska läkemedelsmyndigheten godkänner viktiga regulatoriska uppdateringar för Buvidal®
 • 2021-04-14 Camurus årsredovisning för 2020
 • 2021-03-30 Kallelse till årsstämma 2021 i Camurus AB (publ)
 • 2021-03-26 CHMP rekommenderar godkännande av Buvidal 160mg månadsdos för behandling av opioidberoende
 • 2021-02-11 Camurus Bokslutskommuniké 2020
 • 2021-01-29 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2021-01-04 Camurus utser Andrew McLean till Vice President Corporate Development & Senior Counsel
 •  
 • 2020
 • 2020-12-30 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2020-12-18 Swissmedic godkänner Buvidal för behandling av opioidberoende
 • 2020-12-18 Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2017/2020
 • 2020-12-10 Camurus meddelar utfall i skiljedomsförfarande med Braeburn
 • 2020-12-02 Rättelse: Camurus meddelar att Braeburn erhåller Complete Response Letter för Brixadi i USA
 • 2020-12-02 Camurus meddelar att Braeburn erhåller Complete Response Letter för Brixadi i USA
 • 2020-11-30 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2020-11-05 Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2020
 • 2020-10-23 Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2021
 • 2020-07-31 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2020-07-16 Camurus delårsrapport andra kvartalet 2020
 • 2020-07-02 Camurus har genomfört en riktad nyemission om 2 miljoner aktier och tillförs härigenom 300 MSEK
 • 2020-07-01 Camurus avser att genomföra riktad nyemission om cirka 300 MSEK
 • 2020-06-24 Positiva fas 2-resultat med FluidCrystal® setmelanotid veckodepå för behandling av grav fetma
 • 2020-06-23 Camurus höjer utsikten för produktförsäljning och omsättning 2020
 • 2020-06-15 Braeburn och Camurus inleder skiljedomsförfarande i England
 • 2020-06-01 Camurus meddelar att begäran om slutgiltigt marknadsgodkännande av Brixadi™ lämnats in i USA
 • 2020-05-14 Buvidal® mot opioidberoende ingår i högkostnadsskyddet
 • 2020-05-07 Beslut vid Camurus årsstämma 2020
 • 2020-05-07 Camurus delårsrapport januari-mars 2020
 • 2020-04-08 Camurus årsredovisning för 2019
 • 2020-04-06 Kallelse till årsstämma 2020 i Camurus AB (publ)
 • 2020-04-02 Camurus meddelar stor efterfrågan på Buvidal® under första kvartalet
 • 2020-02-12 Camurus Bokslutskommuniké 2019
 •  
 • 2019
 • 2019-12-30 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2019-12-06 Camurus har genomfört en riktad nyemission om cirka 3,7 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 300 MSEK
 • 2019-12-05 Camurus avser genomföra riktad nyemission om upp till 300 MSEK
 • 2019-11-26 Camurus meddelar signifikant förbättrade behandlingsresultat för Buvidal® jämfört med standardbehandling i ny klinisk studie
 • 2019-11-08 Camurus delårsrapport januari-september 2019
 • 2019-11-08 Camurus meddelar att FDA bifaller Braeburns Citizen Petition och eliminerar risken för ytterligare blockering av Brixadi™ i USA
 • 2019-10-21 Camurus presenterar vid Jefferies 2019 London Healthcare Conference
 • 2019-10-15 Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2020
 • 2019-08-26 Australien subventionerar Camurus läkemedel Buvidal® för behandling av opioidberoende
 • 2019-07-23 Camurus meddelar positivt utfall i amerikansk rättsprocess om marknadsgodkännande av Brixadi™
 • 2019-07-18 Camurus delårsrapport januari-juni 2019
 • 2019-07-16 Camurus och Ra Pharma ingår licensavtal för långtidsverkande zilucoplan
 • 2019-06-20 Camurus meddelar att FDA beviljar fas 3-studie av CAM2029 för behandling av akromegali
 • 2019-06-04 Camurus meddelar publicering av fas 3-resultat som visar långtidssäkerhet, god effekt och hög tillfredställelse bland patienter med opioidberoende
 • 2019-05-09 Beslut vid Camurus årsstämma 2019
 • 2019-05-09 Camurus delårsrapport januari-mars 2019
 • 2019-05-07 Camurus presenterar delårsrapport januari-mars 2019 den 9 maj
 • 2019-04-15 Camurus årsredovisning för 2018
 • 2019-04-09 Braeburn inleder rättsprocess för att få exklusivitet upphävd och begär omedelbart marknadsgodkännande för Brixadi™ i USA
 • 2019-04-06 Positiva resultat för Buvidal® vid behandling av fentanylmissbruk
 • 2019-04-05 Kallelse till årsstämma 2019 i Camurus AB (publ)
 • 2019-03-29 Förändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2019-03-27 Camurus företrädesemission övertecknad
 • 2019-03-26 Nytt datum för publicering av Camurus årsredovisning 2018
 • 2019-03-08 Camurus offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen
 • 2019-03-05 Beslut vid Camurus extra bolagsstämma
 • 2019-02-28 Camurus offentliggör villkoren för företrädesemissionen
 • 2019-02-14 Camurus presenterar vid Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2019
 • 2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
 • 2019-02-06 Kallelse till extra bolagsstämma i Camurus AB (publ)
 • 2019-02-06 Camurus fortsätter kommersialisering av Buvidal och utveckling av läkemedelskandidater genom en fullt garanterad företrädesemission om 400 MSEK
 • 2019-02-01 Camurus presenterar bokslutskommuniké 2018 den 6 februari
 • 2019-01-18 Camurus presenterar vid SEB Biotech Seminar i Stockholm
 • 2019-01-11 Buvidal® lanserad som första långtidsverkande behandlingen mot opioidberoende i EU
 •  
 • 2018
 • 2018-12-23 FDA utfärdar tentativt godkännande för Brixadi™ (CAM2038) för behandling av opioidberoende
 • 2018-12-11 Camurus Kapitalmarknads- och FoU-dag den 11 december 2018
 • 2018-11-28 Buvidal® godkänd som första långtidsverkande behandling av opioidberoende i Australien
 • 2018-11-28 Program för Camurus Kapitalmarknads- och FoU-dag den 11 december 2018
 • 2018-11-22 Camurus får EU-godkännande för Buvidal® (CAM2038) vecko- och månadsdepåer mot opioidberoende
 • 2018-10-25 Delårsrapport januari-september 2018
 • 2018-10-16 Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2019
 • 2018-10-10 Camurus presenterar vid Jefferies 2018 London Healthcare Conference
 • 2018-10-09 Spara datumet: Camurus Kapitalmarknads- och FoU-dag den 11 december 2018
 • 2018-09-21 CHMP rekommenderar godkännande av Buvidal® (CAM2038) för behandling av opioidberoende
 • 2018-09-18 Camurus meddelar positiva fas 3-resultat för CAM2038 i patienter med kronisk smärta
 • 2018-07-17 Delårsrapport januari-juni 2018
 • 2018-07-16 Camurus meddelar att FDA aviserat PDUFA-datum för CAM2038
 • 2018-06-29 Ändring av antalet aktier och röster i Camurus AB
 • 2018-06-29 Camurus har genomfört en riktad nyemission om 1,1 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 102 miljoner kronor
 • 2018-06-28 Camurus uppdaterar investerarsektionen på sin hemsida
 • 2018-06-28 Camurus avser genomföra riktad nyemission om ca 100 MSEK
 • 2018-06-12 Camurus och Medison ingår kommersialiseringsavtal för CAM2038 i Israel
 • 2018-05-31 Camurus meddelar positiva kliniska fas 1-resultat för långtidsverkande treprostinil för behandling av pulmonell arteriell hypertension
 • 2018-05-28 Camurus meddelar att en uppdaterad registreringsansökan för långtidsverkande buprenorfin, CAM2038, lämnats in till FDA
 • 2018-05-25 Camurus presenterar vid Jefferies 2018 Global Healthcare Conference
 • 2018-05-14 JAMA Internal Medicine publicerar positiva fas 3-resultat för Camurus långtidsverkande buprenorfindepåer
 • 2018-05-03 Beslut vid Camurus årsstämma 2018
 • 2018-05-03 Delårsrapport januari-mars 2018
 • 2018-05-03 Camurus återtar de globala utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna till CAM2029 och andra relaterade produktkandidater
 • 2018-03-23 Kallelse till årsstämma 2018 i Camurus AB (publ)
 • 2018-03-22 Camurus årsredovisning för 2017
 • 2018-03-08 Camurus presenterar vid Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2018
 • 2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
 • 2018-01-21 FDA utfärdar Complete Response Letter för CAM2038 mot opioidberoende
 •  
 • 2017
 • 2017-12-21 Första gruppen har doserats med långtidsverkande treprostinilinjektion i klinisk fas 1-studie
 • 2017-11-07 Camurus presenterar vid Jefferies 2017 London Healthcare Conference
 • 2017-11-01 Camurus meddelar att FDA Advisory Committee rekommenderar godkännande av CAM2038 för behandling av opioidberoende i USA
 • 2017-10-30 Camurus meddelar att FDA har publicerat informationsmaterial inför Advisory Committee-möte
 • 2017-10-26 Delårsrapport januari-september 2017
 • 2017-10-20 Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Camurus
 • 2017-09-29 Camurus ansökan om marknadsföringstillstånd för CAM2038 mot opioidberoende validerad av EMA
 • 2017-09-18 Camurus meddelar att FDA beviljar Priority Review för CAM2038 för behandling av opioidberoende
 • 2017-07-20 Camurus och Braeburn meddelar att ansökan om marknadsgodkännande för långtidsverkande buprenorfin (CAM2038) mot opiatberoende är inlämnad till FDA
 • 2017-07-13 Delårsrapport januari-juni 2017
 • 2017-07-12 Camurus och Braeburn meddelar top-line fas 2-resultat för långtidsverkande buprenorfin i opiatberoende patienter med kronisk smärta
 • 2017-06-27 Rhythm och Camurus meddelar positiva resultat för långtidsverkande setmelanotid för behandling av sällsynt genetiskt orsakad fetma
 • 2017-06-22 Långtidsverkande buprenorfin blockerar oönskade opiateffekter och dämpar abstinenssymptom hos opiatberoende personer
 • 2017-06-15 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals presenterar nya data från kliniska registreringsstudier av långtidsverkande buprenorfin
 • 2017-05-03 Beslut vid Camurus årsstämma 2017
 • 2017-05-03 Delårsrapport januari-mars 2017
 • 2017-05-02 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar positiva fas 3-resultat från långtidsstudie av CAM2038
 • 2017-03-31 Camurus utser VP Corporate Development & General Counsel
 • 2017-03-30 Camurus årsredovisning för 2016 publicerad
 • 2017-03-30 Kallelse till årsstämma 2017 i Camurus AB (publ)
 • 2017-03-09 Camurus och Ethypharm tecknar avtal för distribution av episil® i Frankrike
 • 2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
 • 2017-02-02 Camurus presenterar vid Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2017
 • 2017-01-09 Camurus presenterar vid J.P. Morgan Healthcare Conference 2017
 •  
 • 2016
 • 2016-12-14 Camurus AB kapitalmarknads- och F&U-dag 2016
 • 2016-11-25 Program för Camurus kapitalmarknads- och F&U-dag den 14 december 2016
 • 2016-11-14 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals tillkännager positiva fas 3-resultat för långtidsverkande buprenorfin (CAM2038) för behandling av opiatberoende
 • 2016-11-11 Camurus presenterar uppdatering av bolagets kliniska utvecklingsprogram på Jefferies 2016 Healthcare Conference
 • 2016-11-08 Delårsrapport januari-september 2016
 • 2016-11-01 Camurus AB anordnar kapitalmarknadsdag 14 december 2016
 • 2016-10-28 Valberedning utsedd inför årsstämma 2017 i Camurus
 • 2016-10-24 Camurus utvidgar samarbetet med Braeburn Pharmaceuticals med ny kombinationsprodukt mot smärta och illamående
 • 2016-10-21 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals presenterar nya data från tre kliniska studier av långtidsverkande buprenorfin
 • 2016-09-30 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals inleder fas 3-studie av CAM2038 för behandling av kronisk ryggsmärta
 • 2016-07-14 Delårsrapport januari-juni 2016
 • 2016-07-12 Camurus meddelar slutförd fas 2-studie av CAM2029 i patienter med akromegali och neuroendokrina tumörer
 • 2016-06-21 Camurus meddelar resultat från fas 2-studie av CAM2032 i patienter med prostatacancer
 • 2016-06-20 Richard Jameson nytillträdd Chief Commercial Officer på Camurus
 • 2016-05-17 Camurus delårsrapport januari-mars 2016
 • 2016-05-11 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar positiva resultat från en fas 2-studie av CAM2038 i opiatberoende patienter
 • 2016-05-03 Beslut vid Camurus årsstämma 2016
 • 2016-04-21 Distributionsavtal tecknat med R-PHARM US för episil®
 • 2016-04-05 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar att rekryteringsmålen uppfyllts i två fas 3-studier av CAM2038 för behandling av opiatberoende
 • 2016-03-30 Kallelse till årsstämma 2016 och förslag om nytt incitamentsprogram i Camurus AB (publ)
 • 2016-03-30 Camurus årsredovisningen för 2015 offentliggjord
 • 2016-02-22 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals startar fas 2-studie i opiatberoende patienter med kronisk smärta
 • 2016-02-17 Bokslutskommuniké januari-december 2015
 • 2016-02-04 Valberedning utsedd inför årsstämma 2016 i Camurus
 • 2016-01-05 Camurus och Rhythm annonserar licensavtal för långtidsverkande FluidCrystal setmelanotide
 •  
 • 2015
 • 2015-12-30 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals annonserar första dosering i fas 3-effektstudie av långtidsverkande behandling av opiatberoende patienter
 • 2015-12-30 Ändring av antalet aktier och röster i Camurus
 • 2015-12-15 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals inleder fas 3-studie av långtidsverkande behandling för opiatberoende
 • 2015-12-14 Camurus utser Chief Commercial Officer
 • 2015-12-10 Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Camurus
 • 2015-12-03 Slutligt pris i Camurus börsintroduktion har fastställts till 57 SEK per aktie – handeln inleds idag på Nasdaq Stockholm
 • 2015-11-19 Camurus offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm
 • 2015-11-04 FDA har beviljat Fast Track-status för utveckling av CAM2038, långtidsverkande subkutant buprenorfin för behandling av opiatberoende
 • 2015-10-22 Camurus AB Delårsrapport januari - september 2015
 • 2015-03-30 Solasia och Camurus ingår ett exklusivt licensavtal avseende försäljning och distribution av episil® munhålevätska i Japan och Kina
 •  
 • 2014
 • 2014-11-20 Camurus och Braeburn Pharmaceuticals ingår exklusivt licensavtal för långtidsverkande subkutant buprenorfin för behandling av opiatberoende och smärta