CAM2038 kronisk smärta

CAM2038 är en subkutan injektionsdepå av buprenorfin för enkel och säker läkemedelsadministration med hjälp av en förfylld spruta. Förutom behandling av opiatberoende, utvecklas CAM2038 vecko- och månadsprodukter också för behandling av kronisk smärta, initialt för patienter behandlade med opiater, men produktvarianter för patienter som inte tidigare behandlats med opiater är också framtagna. CAM2038 ger snabbt påslag, dosproportionell, långvarig exponering, utan …

CAM2032 prostatacancer

Camurus CAM2032 är en långtidsverkande leuprolidformulering med både snabbt påslag och förlängd frisättning av leuprolidacetat. Produkten, som initialt utvecklas för långtidsbehandling av prostatacancer, baseras på Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå och har utformats för enkel och bekväm administrering, också av patienten själv, med en förfylld spruta utrustad med en tunn kanyl och automatiskt nålsticksskydd. CAM2032 utvecklas för självadministrering, vilket ökar flexibiliteten …