Pressmeddelande

Camurus årsredovisning för 2018

15 april 2019 | regulatoriska

Lund 15 april 2019Camurus AB (Nasdaq Stockholm; CAMX) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.camurus.se.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se. 

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel.
046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')