Pressmeddelande

Camurus delårsrapport januari-mars 2020

07 maj 2020 | regulatoriska

”Antalet patienter i behandling med Buvidal® ökade under kvartalet med närmare 90 procent”

Sammanfattning första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 49,3 (18,5) MSEK, en ökning om 167%
 • Produktförsäljningen blev 48,6 (11,0) MSEK, en ökning om 343%
 • Produktförsäljningen ökade med 60% jämfört med föregående kvartal
 • Antalet patienter i behandling med Buvidal® ökade med 90% till cirka 7 500 i EU och Australien
 • Ansökan om marknadsgodkännande av Buvidal lämnades in till den schweiziska läkemedelsmyndigheten
 • Den australienska läkemedelsmyndigheten, TGA, beslutade att utöka förskrivningsrätten av Buvidal till allmänläkare efter slutförande av en sex månaders testperiod bland specialistläkare
 • Godkännande av klinisk prövningsansökan för långtidsverkande treprostinil, CAM2043, för behandling av patienter med Raynauds fenomen
 • Start av två nya forskningssamarbeten avseende FluidCrystal® med internationella läkemedelsbolag

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Camurus meddelar stor efterfrågan på Buvidal under första kvartalet och upprepar de finansiella utsikterna för 2020 med förväntade intäkter i det övre intervallet

Utsikt för 2020

 • Intäkter för helåret förväntas i intervallet 290–330 MSEK*, varav 240–280 MSEK i produktförsäljning. Rörelsekostnader förväntas i intervallet 570–610 MSEK.
  * exklusive milstolpesbetalningar relaterade till Brixadi™ i USA

Finansiell översikt första kvartalet 2020

 • Nettoomsättning 49,3 (18,5) MSEK 
    
  varav produktförsäljning 48,6 (11,0) MSEK
 • Rörelsekostnader 117,3 (99,4) MSEK
 • Rörelseresultat -76,9 (-84,4) MSEK.
 • Resultat för perioden -61,6 (-67,6) MSEK.
 • Resultat per aktie, -1,19 (-1,62) SEK före och efter utspädning.
 • Likvida medel 291,3 (406,6) MSEK.

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
Camurus inledde det nya året med hög tillväxt, marknadsexpansion och fortsatta framsteg i projektportföljen. Antalet patienter i behandling med Buvidal ökade under kvartalet med närmare 90 procent. Buvidal är nu marknadsledande i både Finland och Norge, men den starkaste tillväxten under kvartalet sågs i Australien. På övriga marknader var trenden också tydligt positiv, delvis påskyndat 
av den pågående Covid-19-pandemin och de fördelar Buvidal kan erbjuda i form av minskad behandlingsbörda för såväl patienter som personal i en hårt pressad vårdsektor. I Australien tog läkemedelsmyndigheten beslutet att från april 2020 utöka förskrivningsrätten till att omfatta allmänläkare, vilka behandlar majoriteten patienter med opioidberoende. I Tyskland och Österrike kom ersättnings- och lagförslag för att öka tillgängligheten till nya långtidsverkande behandlingar.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/12772

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020, klockan 13.00.

           

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')