Pressmeddelande

Camurus årsredovisning för 2021

06 april 2022 | regulatoriska

Lund 6 april 2022Camurus AB (Nasdaq Stockholm; CAMX) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.camurus.se och som bilaga till detta pressmeddelande. Den svenska versionen av årsrapporten finns även tillgänglig på hemsidan i European Single Electronic Format (ESEF).

”2021 var ett produktivt och framgångsrikt år för Camurus, då vi trots försvårande omständigheter kopplade till covid-19-pandemin, fortsatte att avancera vår verksamhet för att nå våra strategiska mål. Försäljning och rörelseresultat ökade kraftigt samtidigt som vi gjorde betydande investeringar i vår produktportfölj av innovativa läkemedel. Vi erhöll nya och utökade regulatoriska godkännanden för Buvidal® för behandling av opioidberoende, och avancerade viktiga utvecklingsprogram mot marknaden.”, säger Fredrik Tiberg, vd och koncernchef för Camurus.

Årsrapporten inkluderar även Camurus hållbarhetsrapport.  

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 
046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan information som Camurus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2021, kl 10.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')