CAM2029 tillväxthormonstörningar

Produkten utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer och anses ha flera viktiga fördelar jämfört med nuvarande produkter på marknaden. CAM2029 är en långtidsverkande subkutan injektionsdepå baserad på den aktiva substansen oktreotid som formulerats med Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå-teknologi. CAM2029 innehåller den aktiva substansen oktreotid som är en syntetisk peptidanalog av det naturliga peptidhormonet somatostatin. Somatostatinanaloger (SSA) utgör idag …

CAM2038 opiatberoende

CAM2038 omfattar två långtidsverkande subkutana buprenorfinprodukter för underhållsbehandling av opiatberoende, avsedda för dosering en gång i veckan (q1w) respektive en gång i månaden (q4w). Produkterna, som baseras på Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå-teknologi, utvecklas för att lösa flera problem med nu tillgängliga läkemedel, bl.a. bristande följsamhet, omfattande missbruk, olaglig spridning och frekventa återfall till missbruk. CAM2038 kombinerar den kända och väldokumenterade …

CAM2038 kronisk smärta

CAM2038 är en subkutan injektionsdepå av buprenorfin för enkel och säker läkemedelsadministration med hjälp av en förfylld spruta. Förutom behandling av opiatberoende, utvecklas CAM2038 vecko- och månadsprodukter också för behandling av kronisk smärta, initialt för patienter behandlade med opiater, men produktvarianter för patienter som inte tidigare behandlats med opiater är också framtagna. CAM2038 ger snabbt påslag, dosproportionell, långvarig exponering, utan …

CAM2032 prostatacancer

Camurus CAM2032 är en långtidsverkande leuprolidformulering med både snabbt påslag och förlängd frisättning av leuprolidacetat. Produkten, som initialt utvecklas för långtidsbehandling av prostatacancer, baseras på Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå och har utformats för enkel och bekväm administrering, också av patienten själv, med en förfylld spruta utrustad med en tunn kanyl och automatiskt nålsticksskydd. CAM2032 utvecklas för självadministrering, vilket ökar flexibiliteten …

episil® munhålevätska

episil® munhålevätska används för behandling av smärtsamma och inflammatoriska tillstånd med sår och blåsor i munnen, exempelvis oral mukosit, vilket är en vanlig sidoeffekt av cellgifts- och/eller strålbehandling. När episil® kommer i kontakt med munslemhinnan omvandlas vätskan inom ett par minuter till ett gelskikt som fäster på munhålans slemhinnor. Gelskiktet fungerar som en skyddande barriär med dokumenterad bevisad smärtlindrande effekt. …