PRODUKTER

Våra produkter

Camurus produkter baseras på våra unika FluidCrystal®-teknologier och utvecklas för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd.

 

PRODUKTER

Våra produkter


Camurus produkter baseras på våra unika FluidCrystal®-teknologier och utvecklas för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd.

 

Buvidal® injektionsvätska, depotlösning


Buvidal® injektionsvätska, depotlösning är indicerat för behandling vid opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Behandlingen är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 16 år och äldre.

För mer information, se buvidal.com

Image

BUVIDAL® INJEKTIONSVÄTSKA, DEPOTLÖSNING


Buvidal® injektionsvätska, depotlösning är indicerat för behandling vid opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Behandlingen är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 16 år och äldre.

För mer information, se buvidal.comepisil® munhålevätska

För effektiv smärtlindring i munnen


Oral mukosit är en smärtsam inflammation som kännetecknas av sår på munslemhinnan. Inflammationen är en vanligt förekommande bieffekt av cellgifts- och strålbehandling.

 

episil® oral liquid

För effektiv smärtlindring i munnenOral mukosit är en smärtsam inflammation som kännetecknas av sår på munslemhinnan. Inflammationen är en vanligt förekommande bieffekt av cellgifts- och strålbehandling.


episil® munhålevätska används för behandling av smärtsamma och inflammatoriska tillstånd med sår och blåsor i munnen, t.ex. oral mukosit – en vanlig sidoeffekt av cellgifts- och/eller strålbehandling. I kontakt med munslemhinnan omvandlas episil® till ett skyddande gelskikt på munhålans slemhinnor, vilket ger effektiv smärtlindring i upp till 8 timmar. episil® munhålevätska baseras på Camurus teknologi FluidCrystal® bioadhesiv vätska.

För mer information, se www.episil.se

 

Camurus AB Ideon Science Park. 223 70 Lund, Sverige. Besöksadress Ideongatan 1A. 223 62 Lund, Sverige.
Telefon: +46 46 286 57 30 Fax: +46 46 286 57 39 Email-adresser Generella frågor: info@camurus.com
Affärsutveckling: busdev@camurus.com Media: media@camurus.com Investerare: ir@camurus.com