Pressmeddelande

Inlösen av Camurus personaloptionsprogram 2021/2024

12 juni 2024

Lund — 12 juni 2024 — Per den 12 juni 2024 har totalt 673 200 optioner i Camurus AB:s personaloptionsprogram ESOP 2021/2024 utnyttjats för motsvarande antal aktier, till en teckningskurs om 263,50 kronor per aktie. Genom utnyttjandet av personaloptionerna tillförs Camurus totalt 177 388 200 kronor.

Ett antal anställda och ledande befattningshavare i Camurus har deltagit i två former av kontantlöst utnyttjande, där aktier har sålts antingen i ett sådant antal som krävdes för att finansiera teckning av nya aktier och skatt relaterat till inlösen av personaloptionerna eller i ett sådant antal aktier som motsvarade antalet personaloptioner som utnyttjades av deltagaren.

Utnyttjandeperioden för ESOP 2021/2024 avslutas den 16 december 2024.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com 

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 16.15.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')