Daniel Mate

Business Unit Head, Spanien och Portugal

Hur skulle du beskriva du din roll och ditt ansvar?

På Camurus är min roll att utveckla den kommersiella strategin för Spanien och Portugal som gör att innovativa medicinska produkter blir tillgängliga för patienter och läkare. Jag ansvarar för att utveckla och implementera de regionala strategierna i linje med företagets uppdrag, bygga upp ett starkt motiverat kommersiellt team och att samarbeta med andra nyckelfunktioner, avdelningar, kollegor och intressenter.

Varför valde du att börja på Camurus?

Camurus erbjöd möjligheten att vara en del av en unik resa för att etablera verksamheten i Spanien och Portugal för ett vetenskapslett företag med ett tydligt uppdrag att utveckla innovativa medicinska produkter för att förbättra livskvaliteten för patienter med svåra och kroniska sjukdomar. Det kan inte bli bättre än så!

Vad är det bästa med att arbeta på Camurus?

På Camurus känner man både uppskattning och tillit, det är utmanande och man känner sig delaktig i något som betyder något – vilket är en fantastisk kultur att arbeta i.

Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete?

Att arbeta tillsammans med dedikerade och engagerade kollegor som gör det lilla extra och strävar efter att vara en del av den förändring vi vill göra för patienterna är det hemliga bränslet som motiverar mig i mitt jobb.

Vad betyder värdeordet innovation för dig?

På Camurus kan innovation komma i olika skepnader och former (en ny idé, en ny process, en ny produkt...), och detta kan bara vara möjligt när du har en kultur som uppmuntrar till nya sätt att tänka och arbeta. Vårt värdeord "innovation" uppmuntrar oss att förbli öppna för idén om att uppdatera, fräscha upp och omformulera vårt tänkande samtidigt som vi inte blir självgoda.

Hur skulle du beskriva att det är att arbeta på Camurus för blivande kollegor?

En entreprenörsdriven arbetsmiljö i en målstyrd kultur som gör att du kan utvecklas i din roll, ta ägarskap och göra skillnad, tillsammans!

Vad gillar du att göra på din fritid?

På min fritid gillar jag att umgås med min familj och utöva olika sporter. Jag gillar även skidåkning och racketsporter, gå ut med hunden och läsa.